Uraiyur – Thirukkozhi – Kamalavalli Nachiyar Temple

Thirukkozhi  (Uraiyuur)

Kamalavalli Nachiyar Thirukovil, Uraiyur

Perumal  - Alagiya Manavalan

Thayar  - Kamalavalli Nachiyar  ( Vasa Lakshmi, uraiyurvalli )

Thirumangaialwar, Kulasekara alwar