ThiruKavalambadi -Rajagopalaswamy Temple

திருகாவலம்பாடி - ராஜகோபாலஸ்வாமி திருக்கோவில்

Perumal          Gopalakrishnan
Thayar             Sengamala nachiyar
Thiru Mangai Alwar