ThiruCherai – Saranatha Perumal Temple

Saranatha Perumal Thirukovil  (  சாரநாதன் பெருமாள் திருக்கோவில் )

Panchasara Kshetram

Perumal  -  Saranathan

Thayar  -  Saranayaki,  Pancha Lakshmi

Thiru Mangai Alwar