Pancha Dwaraka Yatra from Chennai

Day 1 Leave Chennai Egmore by  MQ BGKT EXP (16864) 7:25 PM
Day 2 Train Journey
Day 3 Arrive Jaipur.  Shri Radha Damodhar Temple, Shri Radha Gopinath Temple, Shri Govindadev Temple and Night Halt Jaipur
Day 4 Proceed to Pushkar, ( Pushkarini, Brahma Temple, Ranganathar Temple ) Darshan and Night Halt
Day 5 Proceed to Srinath Dwaraka,  enroute Darshan Kangroli Dwaraka and Night Halt Srinath Dwaraka
Day 6 Proceed to Ahmedabad and enroute Darshan Dakor Dwaraka
Day 7 Proceed to Jamnagar and Night Halt
Day 8 Proceed to Dwaraka, Beyt Dwaraka, Rukmini Temple,  Dinner and Night Halt
Day 9 Proceed to Somnath Temple, Balka Thirth ( Where Lord Krishna attained Moksha  and Night Halt Junagadh
Day 10 Morning Proceed to Ahmedabad and Night Halt
28th Nov Leave Ahmedabad for Chennai by by Flight or Train
29th Nov Arrive Chennai.